Projectmanagement

Naast vastgoedmanagement van gebouwen en bedrijvenparken hebben wij een gespecialiseerd team op het gebied van herontwikkeling, transitieprojecten en huisvesting.

Wij hebben diverse vastgoedeigenaren in de MRA de afgelopen jaren geholpen bij het maken van een strategie
en het herbestemmen van hun percelen, waardoor zij plannen hebben kunnen uitvoeren en de waarde van hun onroerend goed gestegen is. Wij maken strategieën voor gronden, bemiddelen en managen bouwplannen.

Vaak beginnen wij met een quickscan, is uw wens realiseerbaar? Heeft het kans van slagen? Zo ja, dan maken wij een plan van aanpak, planning en begroting hoe het doel te bereiken. Bij overeenstemming gaan wij voor u aan de slag. Projectmanagement is maatwerk en wij kijken graag of wij u verder kunnen helpen.  

Advies en Consultancy

Vanuit Advies en Consultancy onderzoeken wij vastgoedgerelateerde vraagstukken voor onze relaties die niet zo zeer met het beheer en onderhoud te maken hebben. Denk bijv. aan: Ruimtelijke ordening en planologie, bestemmingswijziging, stedenbouwkundig, ingenieursdiensten, aanbestedingen en herinrichting bedrijventerreinen, juridische zaken, bemiddeling bedrijfshuisvesting, opstarten collectief, marketing strategie, huurdersbeleving, duurzaamheid, keurmerken, subsidies en contact met diverse overheden. Ziet u, vastgoed vraagstukken waar veel eigenaren en bedrijven tegenaan lopen.

Want waarom trekt het pand van uw buurman wel nieuwe huurders? Hoe zorgt u voor een goede (online) zichtbaarheid? Wel of niet investeren in een warmtenetwerk of toch nog een ronde ketels vervangen? Van welke subsidies kunt u gebruik maken omtrent duurzaamheid? Maar ook hulp bij het opstarten van een collectief, het realiseren van een bestemmingsplanwijziging of contact met diverse overheden. Strategie voor het herinrichten van uw perceel of bedrijvenpark. Wij zoeken het voor u uit en helpen u verder.

Een vast aanspreekpunt vanuit Interglobe met een team specialisten aan de zijde. Dit doen wij samen met onze partners, een kwalitatief sterk netwerk, met hetzelfde doel: Strategisch waarde behoud en verhoging van uw vastgoed.

Onze diensten

Contact opnemen

Interglobe
Beechavenue 2
1119 PT Schiphol-Rijk
T: +31 (0)20 - 653 68 45
E: info@interglobe.nl