BIZ – Een manier om de waarde van uw vastgoed te verhogen

Stel, u bent eigenaar van een bedrijfspand op een bedrijventerrein en er heerst criminaliteit, er is sprake van parkeeroverlast, er ligt constant zwerfvuil, het bedrijventerrein heeft een slecht imago en u krijgt uw pand niet verhuurt…. een hele uitdaging om deze problemen te verhelpen als individu, zeker als uw buren geen behoefte hebben hieraan mee te werken en de overheid zich steeds verder terugtrekt. Toch hebben wij goed nieuws voor u. Dé manier om dergelijke problemen te verhelpen én de waarde van uw vastgoed te verhogen is binnen handbereik, namelijk de Bedrijveninvesteringszone (BIZ).

De BIZ is een zeer effectief middel die het ondernemers en vastgoedeigenaren mogelijk maakt om gezamenlijk te investeren in een aantrekkelijke en veilige omgeving waar alle ondernemers in het gebied aan meebetalen. De wet is een ‘bottom-up’ wet die ondernemers en vastgoedeigenaren zelf kunnen inzetten. De ondernemers bepalen zelf wie de BIZ-deelnemers worden, dit kunnen de eigenaren en/of gebruikers van een gebied zijn.

Voordelen van de BIZ zijn:

· Ondernemers hebben de leiding en bepalen welke kant het uitgaat;
· Einde aan freeriders (verplichte BIZ-bijdrage);
· Doordat iedereen meebetaalt, komen collectieve investeringen van ondernemers gemakkelijker van de grond;
· Grote voordelen te behalen rond issues als verkeer, vervoer en bereikbaarheid. Eén sterke stem naar de overheden;
· Verbetering leefbaarheid, aantrekkelijkheid en veiligheid van de omgeving;
· Verbeteren saamhorigheid (door samen speerpunten te bepalen);
· Publiek private samenwerking sluit aan bij de trend van terugtrekkende overheid;
· Mogelijk minder kosten door gezamenlijke inkoop;
· Veel subsidiemogelijkheden waar de BIZ vereniging of stichting gebruik van kan maken, zoals voor verduurzaming van het groen;
· Op termijn waardestijging vastgoed.

Een BIZ wordt altijd opgericht op initiatief van ondernemers, vastgoedeigenaren of een combinatie daarvan. De gemeente treedt altijd op als ‘facilitator’. Kosten voor het opzetten van een BIZ komen veelal vanuit de gemeente.

Wilt u meer informatie over de BIZ of ondersteuning bij het opstarten van een BIZ, neem dan contact met ons op.

Wij hebben veel positieve ervaringen op het gebied van (het opstarten van) een BIZ en wij hebben met een bedrijventerrein in de Haarlemmermeer de hoogste score van de draagvlakmeting ooit behaald! Daarnaast hebben we ervaringen opgedaan in Washington DC, waar met de BIZ (in Amerika de BID – Business Improvement District) een speciaal maatschappelijk BID-programma is ontwikkeld voor preventie van criminaliteit, vangnet voor daklozen en het bevorderen van de samenwerking met lokale bedrijven in het gebied.

Tevens beschikt ons team over een subsidiedeskundige die van diverse subsidies voor bedrijventerreinen op de hoogte is en de totale begeleiding kan verzorgen rondom de subsidieaanvraag.

Onze diensten

Contact opnemen

Interglobe
Beechavenue 2
1119 PT Schiphol-Rijk
T: +31 (0)20 - 653 68 45
E: info@interglobe.nl