Privacy Verklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Interglobe kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van , en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Interglobe verstrekt. Interglobe kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam
– Uw adresgegevens
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres

WAAROM INTERGLOBE GEGEVENS NODIG HEEFT

Interglobe verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Interglobe uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG INTERGLOBE GEGEVENS BEWAART

Interglobe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Interglobe verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Interglobe worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het geanonimiseerde IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Interglobe gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

SALESFEED

De grondslag voor deze gegevensbewerking is direct marketing en/of statische (marketing) analyse.

Statistieken over organisaties die de website bezoeken
Aan deze website is software gekoppeld. Met deze software worden statistieken over herkomst en gedrag van onze doelgroepen gegenereerd. Deze software verwerkt hiertoe IP-adressen van onze bezoekers. De IP-adressen van een deel van de Nederlandse organisaties die deze website bezoekt, worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek aan deze website, wordt niet gedeeld met derden.

Gebruik van cookies door SalesFeed software
Er wordt standaard 1 cookie geplaatst door deze software. Deze cookie betreft een sessie cookie oftewel een first party cookie. Een sessie cookie wordt gebruikt om gebeurtenissen te aggregeren. Deze cookie vervalt na een half uur inactiviteit. Er worden standaard geen third party cookies geplaatst bij bezoekers door deze software.

GOOGLE ANALYTICS

Interglobe maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het geanonimiseerde adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Er is een verwerkersovereenkomst met Google gesloten met betrekking tot het analyseren van deze gegevens. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt. Interglobe heeft Google geen toestemming gegeven om via Interglobe verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten. Meer informatie? Raadpleeg de privacy policy van Google.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Interglobe. Wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGING

Interglobe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Interglobe maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op via info@interglobe.nl.

CONTACTGEGEVENS

Interglobe
Beechavenue 2
1119 PT Schiphol-Rijk
T: +31 (0)20 – 653 68 45
E: info@interglobe.nl

Onze diensten

Contact opnemen

Interglobe
Beechavenue 2
1119 PT Schiphol-Rijk
T: +31 (0)20 - 653 68 45
E: info@interglobe.nl