Parkmanagement

Bestaat uit het onderhouden van de openbare ruimte, maar ons parkmanagement is ook geënt op waardebehoud en -verhoging van het vastgoed. Dit vergt van ons team dat wij volop meedenken in de ontwikkeling van het werkgebied. 

 • Wat speelt er in de omgeving?
 • Hoe is de bereikbaarheid?
 • Wat wordt er gedaan aan veiligheid? 
 • Voelen de gebruikers zich wel veilig en willen zij graag iets verandert zien zodat zij wel blijven? 
 • Wat wordt er gedaan aan duurzaamheid? 
 • Wordt er optimaal gebruik gemaakt van de voordelen van een keurmerk?

Er komt veel meer bij kijken dan alleen de standaard beheertaken en daarom is het verstandig om een professionele partij in te schakelen. Een bestuurstaak vergt veel tijd en inzet, wij bereiden alles voor waardoor u uw tijd kunt besteden aan uw eigen business.

Wij vinden het belangrijk om een bedrijventerrein/kantorenpark zo goed mogelijk te managen om het maximale resultaat te behalen voor de eigenaren en gebruikers. Daarbij is een goede verstandhouding met o.a. gemeente, provincie, leveranciers en de leden van belang.

Interglobe Vastgoedmanagement | Schiphol-Rijk

Naast een strakke bedrijfsvoering is vakkennis benodigd om het gebied optimaal in conditie te houden. Ons team heeft jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedmanagement en bestaat dan ook uit gepassioneerde specialisten uit de vastgoed- en facilitybranche. Zij zorgen er voor dat er kwalitatieve leveranciers worden gecontracteerd om de benodigde taken te kunnen uitvoeren binnen het gestelde budget.

Ons standaardpakket bestaat uit het ontzorgen in de volgende taken:

 • Financiële administratie
 • Secretariële ondersteuning 
 • Servicedesk meldingen en acties
 • Gebiedsmanagement en controle
 • Eerste aanspreekpunt voor leden, leveranciers, overheid en derden

Interesse in meer informatie? U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek.

Onze diensten

Contact opnemen

Interglobe
Beechavenue 2
1119 PT Schiphol-Rijk
T: +31 (0)20 - 653 68 45
E: info@interglobe.nl