Parkmanagement

bestaat voor ons uit meer dan alleen het onderhouden van de openbare ruimte, ons parkmanagement is geënt op waarde behoud en -verhoging van het vastgoed. Het team denkt volop mee in de ontwikkeling van het gebied. Zij hebben met elkaar ruime ervaring in bedrijvenparken geënt op logistiek, kantoren, science, datacenters en een mix van diverse bedrijven.

 • Wat speelt er bij bedrijven op het park?
 • Hoe is de bereikbaarheid nu maar ook in de toekomst?
 • Voelen medewerkers zich veilig op het park? 
 • Hoe kunnen wij zorgen dat huurders graag blijven? 
 • Hoe ver zijn wij op het gebied van duurzaamheid en energietransitie en welke route hierin past bij ons collectief? 
 • Wij hebben al een collectief opgericht maar hoe nu verder? Benutten wij het momenteel voldoende om een toekomstbestendig bedrijvenpark te worden? 
 • Hoe zorgen wij dat we verbonden en op de hoogte blijven?
 • Op welke manier kunnen wij het beste samenwerken met de overheid om onze visie en belangen te behartigen?

Er komt naast het onderhoud veel kijken bij parkmanagement, daarom is het verstandig om een professionele partij in te schakelen die het eerste aanspreekpunt voor u kan zijn namens het collectief. Wij ondersteunen het bestuur en nemen veel werk uithanden waardoor zij meer tijd kunnen besteden aan hun eigen business.

Wij geloven erin dat het belangrijk is om een park niet alleen te onderhouden maar ook zo goed mogelijk te managen! Grip behouden en sturen om maximale resultaten te kunnen behalen voor de eigenaren en gebruikers. Daarbij is een goede verstandhouding met o.a. gemeente, provincie, leveranciers, leden en gebruikers van belang.

Interglobe Vastgoedmanagement | Schiphol-Rijk

Naast een strakke bedrijfsvoering is vakkennis benodigd om het gebied optimaal in conditie te houden. Wij hebben jarenlange ervaring op het gebied van vastgoedmanagement en het team bestaat dan ook uit gepassioneerde specialisten uit de vastgoed- en facilitybranche. Zij zorgen ervoor dat er kwalitatieve leveranciers worden gecontracteerd om de benodigde taken te kunnen uitvoeren binnen de gestelde budgetten.

Ons basispakket bestaat uit het ontzorgen in de volgende taken. Aanvullend gaan wij het gesprek aan waar precies behoefte aan is binnen het collectief want ieder collectief en park is uniek en dat vergt een passende aanpak.

 • Financiële administratie
 • Secretariële ondersteuning 
 • Servicedesk meldingen en acties
 • Gebiedsmanagement en controle
 • Eerste aanspreekpunt voor leden, leveranciers, overheid en derden
 • Data gedreven sturen tot een toekomstbestendig park

Interesse in meer informatie over onze aanpak? Wij adviseren u graag.

Neem contact op met het team Parkmanagement

Onze diensten

Contact opnemen

Interglobe
Beechavenue 2
1119 PT Schiphol-Rijk
T: +31 (0)20 - 653 68 45
E: info@interglobe.nl